ezinụlọ, (ezi na ụlọ) - family - la famille

igbo English français
nna nnukwu, nna nna grandfather le grand-père
nne nnukwu grandmother la grand-mère
nna father, dad le père, papa
nne mother, mom la mère, maman
nwoke man l'homme
nwanyị, (nwaanyị) woman la femme
di husband l'époux, le mari
nwunye wife, spouse l'épouse
nna ọchie uncle l'oncle
nne ọchie aunt la tante
nwa nwanne nephew le neveu
niece la nièce
ibe nna
ibe nne
paternal cousin
maternal cousin
le cousin paternel
le cousin maternel
nwata nwoke boy le garçon
nwata nwanyị
nwata kịrị nwanyị
girl
little girl
la fille
la fillette
nwa nwoke son le fils
nwa nwanyị daughter la fille (de)
ejima twin le jumeau
nwanne nwoke
nwanne nwanyị
brother
sister
le frère
la sœur
nwa / umu aka child / children enfant(s)
nwata kịrị baby le bébé
onye ọbịa visitor le visiteur
enyi, (ọyị) friend l'ami
onye iro, (onye ilo) enemy l'ennemi
onye agbata obi neighbour le voisin
mmadụ person la personne
ndị people les gens